zakres obowiazków asystentki

Czym zajmuje się Asystentka w firmie? Jaki jest jej zakres obowiązków? Jakie działania należą do jej kompetencji? Jakie działania przekraczają jej kompetencje? Czy istnieje jakaś pisana bądź niepisana granica kompetencji Asystentki?

Pytania być może dają trochę do myślenia? Nic dziwnego, bowiem zakres obowiązków osoby pełniącej funkcję Asystentki nie jest każdy w każdym wypadku. W dużych firmach, posiadających każdy dział dedykowany poszczególnym obszarom działalności przedsiębiorstwa, zakres obowiązków Asystentki Dyrektora jest jasno określony. Każdy dział zajmuje się swoim “ogródkiem”. Nikt nie wchodzi nikomu w kompetencje. Mało tego – nawet nie może. Duże organizacje posiadają dokładnie sprecyzowane procedury, których przestrzeganie jest obligatoryjne. A wszelkie odstępstwa od norm bardzo szybko są wychwytywane i wiążą się z konsekwencjami.

W małych firmach natomiast sytuacja wygląda zgoła inaczej. Z uwagi na ograniczoną liczbę działów, a nawet pojedynczych pracowników zajmujących się konkretną dziedziną działalności przedsiębiorstwa, kompetencje pracowników mogą się na siebie nakładać. Nie wspominając już o tym, że zakres obowiązków pracownika może przekraczać jego kompetencje.

Weźmy dla przykładu właśnie Asystentkę Dyrektora, która w małej firmie może odpowiadać za obieg dokumentów w tym samym stopniu, co za dokonywanie zakupów. W dużej korporacji zakupami zajmuje się dział zakupów. W małej organizacji Asystentka będzie obsługiwała kontrahentów, podczas gdy w dużym przedsiębiorstwie zajmuje się tym Dział Obsługi Klienta.

Zakres obowiązków przekraczających ogólnie przyjęte kompetencje pracownika pracującego na stanowisku asystenckim można wymieniać w nieskończoność. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *