asystentka dyrektora

Wykonywanie obowiązków zarządczych byłoby niemożliwe bez odpowiedniej organizacji pracy. W przypadku osób na wysokich stanowiskach wielość obowiązków może przekraczać realne możliwości. Dotyczy to m.in. stanowiska dyrektora w firmie. Z tego względu zatrudnia się asystenta lub asystentkę dyrektora, czyli osobę, która w dużym uproszczeniu jest odpowiedzialna za umożliwianie dyrektorowi sprawnego wykonywania obowiązków.

Czym dokładnie się zajmuje?

Przede wszystkim asystentka dyrektora to pracownik koordynujący funkcjonowanie biura kadry kierowniczej. Inaczej rzecz ujmując, pracownik na tym ważnym stanowisku w głównej mierze zajmuje się zarówno logistycznym, jak i administracyjnym wsparciem dla dyrektora w jego regularnych obowiązkach. W praktyce oznacza to, że asystentka dyrektora wykonuje takie obowiązki, jak sporządzenie zestawień, raportów, sprawozdań, czy też prezentacji.

Ponadto każda asystentka dyrektora zajmuje się takimi kluczowymi dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zadaniami jak organizacja spotkań  kadry pracowniczej, ich wyjazdów służbowych, czy też usprawnieniem płynnego przepływu informacji pomiędzy najważniejszymi osobami oraz działami w przedsiębiorstwie. Oprócz tych czynności asystentka jest potrzebna m.in. do organizacji działania sekretariatu.

1 komentuj

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *