awans stanowiskowy

Zakres obowiązków osoby pracującej na stanowisku asystenckim teoretycznie sprowadza się do do wykonywania prac asystenckich. W praktyce natomiast często praca takiej osoby bardziej przypomina działalność Koordynatora. Dlaczego? Dlatego, że poza wykonywaniem zadań, konieczne jest również ich dobre zaplanowanie oraz bieżące koordynowanie. Ilość spraw, którymi musi zająć się Asystentka Dyrektora, często przekracza jej dzienne możliwości. A co w wypadku, kiedy mała firma dynamicznie zaczyna się rozwijać i następuje zjawisko ekspansji? Z czasem są zatrudniane kolejne osoby, żeby odciążyć maksymalnie już przeciążoną pracą Asystentkę.

Im więcej pracowników zaczyna liczyć firma, tym wiąże się to z coraz większą liczbą zadań do wykonania. Jeśli zatem z takiej jednej osoby ogarniającej sprawy administracyjne buduje się zespół kilkuosobowy, sytuacja prowadzi do jednego rozwiązania – wyznaczenie Koordynatora zespołu.

Kto może objąć to jakże ważne i odpowiedzialne stanowisko nie lepiej jak właśnie pierwszy pracownik na pokładzie organizacji. Osoba, która od początku jest związana z firmą, będzie znać wszystkie procesy i sprawy, nie tylko te aktualne, ale również historyczne. Często powstaje bowiem taka sprawa, która wymusza od pracowników, sięgnięcie do samego źródła. Świeżo zatrudnione osoby, bądź nawet pracownicy z krótkim stażem, nie będą mieli dostatecznej wiedzy. Bardzo docenia się wówczas obecność pracownika z wieloletnim stażem. Stanowisko pracy jest w takiej sytuacji absolutnie zasłużone.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *